Kliny styczne

KLINY STYCZNE

Kliny styczne stosowane są w połączeniach piast i wałów. Rozróżniamy odmiany klinów:

  • Z – zwykłe,
  • W – wzmocnione.

Przykład oznaczenia klina stycznego zwykłego Z (składającego się z dwóch części) o szerokości b=24 mm, wysokości h=8 mm i długości L=100 mm:
Klin styczny Z 24x8x100

Dobór szerokości, wysokości oraz długości L, która jest zależna od konstrukcji zespołu powinna być podana w dokumentacji konstrukcyjnej lub w zamówieniu.


Napisz do nas