Podkładka samoustawna

PODKŁADKA SAMOUSTAWNA

Podkładki samoustawne TGT mają zastosowanie w montażu konstrukcji stalowych przy połączeniach śrubowych pod dowolnym kątem względem płaszczyzny oporu podkładki. Podkładka składa się z: kołyski poz. 1, podkładki promieniowej poz. 2, zakres regulacji śruby mocującej wynosi od 40o – 110o. Podkładki samoustawne wykonane są jako odlewy staliwne, wykończenie powierzchni ocynkowane galwanicznie.

1 – kołyska TGTk,
2 – podkładka promieniowa TGTp,
3 – śruba montażowa,
4 – podkładka wg PN/M-82144,
5 – nakrętka,
6 – nakrętka niska wg PN/M-82153

KOŁYSKA

PODKŁADKA PROMIENIOWA

Wymiary przyłączeniowe podkładki samoustawnej TGT

Napisz do nas